Starostwo Powiatowe w Będzinie
Search:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formyularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011, Nr 206 poz. 1216) informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Będzinie uruchomiło Elektroniczną  Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji. Adres elektronicznej skrzynki podawczej: https://www.sekap.pl.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Będzinie:

1. Zalogowanie się i przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie https://www.sekap.pl.
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30) do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego mieszczącego się w budynku przy ul. Sączewskiego 6 w Będzinie na następujących nośnikach danych:
  • dyskietka 1.44 Mb 3.5,
  • pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP,
  • płyta CD-RW
   z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa Powiatowego w Będzinie:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
2. Akceptujemy następujące formaty załączników:
  • doc, rtf dla MS Word 6.0/95/97/2000,
  • xls dla MS Exel 95/97/2000,
  • csv comma separated value,
  • txt dokument tekstowy,
  • gif, tif, bmp, jpg - pliki graficzne,
  • pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
  • zip pliki skompresowane w formacie ZIP.
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB.
4. Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.