Starostwo Powiatowe w Będzinie
Search:
Wydział Komunikacji


Prawo jazdy (2009-07-01 09:38:09) More...
WK/01 - Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
2015-01-13 07:23:15(193 KB)More...
WK/02 - Wydanie wtórnika prawa jazdy
2015-01-13 07:24:23(191 KB)More...
WK/03 - Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
2015-01-13 07:24:49(193 KB)More...
WK/04 - Wymiana ustawowa prawa jazdy
2015-01-13 07:25:14(185 KB)More...
Pojazd (2009-07-01 09:35:44) More...
WK/05 - Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju
2015-01-13 07:35:25(200 KB)More...
WK/05 - Wniosek
2014-12-30 09:58:58(42 KB)More...
WK/06 - Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w kraju
2015-01-13 07:36:38(202 KB)More...
WK/06 - Wniosek
2014-12-30 10:00:55(42 KB)More...
WK/07 - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
2015-01-13 07:37:59(203 KB)More...
WK/07 - Wniosek
2014-12-30 10:01:58(42 KB)More...
WK/07 - Opłata recyklingowa
2012-07-11 09:28:00(38 KB)More...
WK/08 - Rejestracja pojazdu z terenu powiatu/tablice rejestracyjne czarne
2015-01-13 07:40:19(199 KB)More...
WK/08 - Wniosek
2014-12-30 10:03:28(42 KB)More...
WK/09 - Wniosek
2014-12-30 10:04:25(42 KB)More...
WK/10 - Rejestracja pojazdu zabytkowego
2015-01-13 07:43:41(201 KB)More...
WK/10 - Wniosek
2014-12-30 10:05:39(42 KB)More...
WK/11 - Rejestracja pojazdu marki SAM
2015-01-13 07:44:24(199 KB)More...
WK/11 - Wniosek
2014-12-30 10:06:43(42 KB)More...
WK/12 - Rejestracja czasowa pojazdu
2015-01-13 07:45:46(205 KB)More...
WK/12 - Wniosek
2014-12-30 10:20:01(38 KB)More...
WK/13 - Wyrejestrowanie pojazdu
2015-01-02 08:24:16(198 KB)More...
WK/13 - Wniosek
2014-12-30 10:21:01(38 KB)More...
WK/14 - Czasowe wyrejestrowanie pojazdu
2015-01-13 07:46:43(199 KB)More...
WK/14 - Wniosek
2014-12-30 10:21:39(32 KB)More...
WK/15 - Wymiana dowodu rejestracyjnego
2015-01-13 07:48:11(195 KB)More...
WK/15 - Wniosek
2014-12-30 10:55:44(42 KB)More...
WK/16 - Zwrot zatrzymanego przez policję dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
2015-01-02 08:25:44(185 KB)More...
WK/16 - Wniosek
2009-07-01 09:23:29(9 KB)More...
WK/17 - Zgłoszenie zbycia pojazdu ( Odsprzedaż pojazdu)
2015-01-02 08:26:13(185 KB)More...
WK/17 - Wniosek
2012-11-14 11:56:31(28 KB)More...
Dokumenty rejestracyjne, kontrolne, legalizacyjne (2009-07-01 09:20:51) More...
WK/18 - Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego
2015-01-13 07:48:53(192 KB)More...
WK/18 - Wniosek
2014-12-30 10:56:46(42 KB)More...
WK/19 - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
2015-01-13 07:49:35(192 KB)More...
WK/19 - Wniosek
2014-12-30 10:57:39(42 KB)More...
WK/20 - Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej
2015-01-13 07:50:28(188 KB)More...
WK/20 - Wniosek
2014-12-30 10:58:36(42 KB)More...
WK/21 - Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
2015-01-13 07:51:18(191 KB)More...
WK/21 - Wniosek
2014-12-30 10:59:42(42 KB)More...
Karty usług od numeru 22 do 29 znajdują się obecnie w zakładce Wydziału Transportu i Dróg (2014-01-09 13:04:42)
https://bip.powiat.bedzin.pl/index.jsp?bipkod=/011/010 More...
WK/31 - Wymiana prawa jazdy - kwalifikacja zawodowa
2015-01-13 07:39:16(195 KB)More...