Starostwo Powiatowe w Będzinie
Search:
Wydział Komunikacji


Prawo jazdy (2009-07-01 09:38:09) More...
WK/01 - Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
2014-02-03 07:23:44(193 KB)More...
WK/02 - Wydanie wtórnika prawa jazdy
2014-02-03 07:24:34(191 KB)More...
WK/03 - Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
2014-02-03 07:25:00(193 KB)More...
WK/04 - Wymiana ustawowa prawa jazdy
2014-02-03 07:25:27(185 KB)More...
Pojazd (2009-07-01 09:35:44) More...
WK/05 - Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju
2014-02-03 07:26:14(199 KB)More...
WK/05 - Wniosek
2014-10-10 09:12:18(42 KB)More...
WK/06 - Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w kraju
2014-02-03 07:26:57(199 KB)More...
WK/06 - Wniosek
2014-10-10 09:13:20(42 KB)More...
WK/07 - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
2014-02-03 07:27:29(204 KB)More...
WK/07 - Wniosek
2014-10-10 09:14:13(42 KB)More...
WK/07 - Opłata recyklingowa
2012-07-11 09:28:00(38 KB)More...
WK/08 - Rejestracja pojazdu z terenu powiatu/tablice rejestracyjne czarne
2014-02-03 07:28:01(198 KB)More...
WK/08 - Wniosek
2014-10-10 09:15:12(42 KB)More...
WK/09 - Rejestracja pojazdu z terenu powiatu/tablice rejestracyjne z wyróżnikiem SBE
2014-02-03 07:28:28(195 KB)More...
WK/10 - Rejestracja pojazdu zabytkowego
2014-02-03 07:29:02(200 KB)More...
WK/10 - Wniosek
2014-10-10 09:18:04(42 KB)More...
WK/11 - Rejestracja pojazdu marki SAM
2014-02-03 07:29:31(198 KB)More...
WK/11 - Wniosek
2014-10-10 09:19:04(42 KB)More...
WK/12 - Rejestracja czasowa pojazdu
2014-02-03 07:30:00(204 KB)More...
WK/12 - Wniosek
2013-01-29 12:50:52(38 KB)More...
WK/13 - Wyrejestrowanie pojazdu
2014-01-09 12:34:53(197 KB)More...
WK/13 - Wniosek
2013-01-29 12:53:38(38 KB)More...
WK/14 - Czasowe wyrejestrowanie pojazdu
2014-02-03 07:30:28(198 KB)More...
WK/14 - Wniosek
2009-07-01 09:25:47(44 KB)More...
WK/15 - Wymiana dowodu rejestracyjnego
2014-02-03 07:30:58(194 KB)More...
WK/15 - Wniosek
2014-01-31 09:35:30(43 KB)More...
WK/16 - Zwrot zatrzymanego przez policję dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
2014-01-09 12:39:04(184 KB)More...
WK/16 - Wniosek
2009-07-01 09:23:29(9 KB)More...
WK/17 - Zgłoszenie zbycia pojazdu ( Odsprzedaż pojazdu)
2014-01-09 12:40:01(183 KB)More...
WK/17 - Wniosek
2012-11-14 11:56:31(28 KB)More...
Dokumenty rejestracyjne, kontrolne, legalizacyjne (2009-07-01 09:20:51) More...
WK/18 - Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego
2014-02-03 07:31:52(192 KB)More...
WK/18 - Wniosek
2014-01-31 09:36:43(43 KB)More...
WK/19 - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
2014-02-03 07:32:45(191 KB)More...
WK/19 - Wniosek
2014-01-31 09:37:31(43 KB)More...
WK/20 - Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej
2014-02-03 07:33:15(187 KB)More...
WK/20 - Wniosek
2014-01-31 09:38:24(43 KB)More...
WK/21 - Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
2014-02-03 07:33:43(190 KB)More...
WK/21 - Wniosek
2014-01-31 09:39:10(43 KB)More...
Karty usług od numeru 22 do 29 znajdują się obecnie w zakładce Wydziału Transportu i Dróg (2014-01-09 13:04:42)
https://bip.powiat.bedzin.pl/index.jsp?bipkod=/011/010 More...
WK/31 - Wymiana prawa jazdy - kwalifikacja zawodowa
2014-02-03 07:35:19(201 KB)More...