Starostwo Powiatowe w Będzinie
Search:
Wydział Architektury

Do pobrania (2009-07-01 10:18:03) More...
Informacje uzupełniające do danych wniosku lub zgłoszenia
2015-06-28(78 KB)More...
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015-06-28(119 KB)More...
Zgłoszenie budowy: sieci uzbrojenia terenu oraz stacji transformatorowych
2015-06-28(121 KB)More...
Zgłoszenie budowy: przyłączy, instalacji zbiornikowej na gaz płynny, obiektów małej architektury
2015-06-28(131 KB)More...
Zgłoszenie budowy obiektów wymienionych w art. 29 ust. 1
2015-06-28(127 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 2
2015-06-28(128 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - zmiana sposobu użytkowania
2015-06-28(136 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - roboty rozbiórkowe
2015-06-28(113 KB)More...
Wniosek o pozwolenie na budowę
2014-10-22 13:13:53(1053 KB)More...
Wniosek o zmianę inwestora
2014-10-22 13:28:26(243 KB)More...
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
2014-10-22 13:29:29(391 KB)More...
Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
2014-10-22 13:29:57(161 KB)More...
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
2011-11-25 10:46:28(191 KB)More...
Wniosek o wydanie dziennika budowy
2014-10-22 13:36:45(125 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 1 osoba
2014-10-22 13:37:07(145 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 2 osoby
2014-10-22 13:37:24(153 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (1 - osoba prawna)
2014-10-22 13:38:03(150 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (2 - osoby prawne)
2014-10-22 13:38:25(158 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (1 - osoba prowadząca działalność gospodarczą)
2014-10-22 13:39:24(150 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (2 osoby prowadzące działalność gospodarczą)
2014-10-22 13:39:49(158 KB)More...