Starostwo Powiatowe w Będzinie
Search:
Narada KoordynacyjnaSYTUOWANIE SIECI UZBROJENIA TERENU NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Narada Koordynacyjna
Tel. 032/ 36 80 765, pokój nr 118, godz. 12.00 według harmonogramu na 2015 rok.


Wymagane dokumenty

 

  • Minimum 2 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu (przyłącza) sporządzonego na aktualnej mapie zasadniczej;
  • kopia warunków technicznych podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskanych od jednostek zarządzających tymi sieciami;
  • pełnomocnictwo w oryginale lub potwierdzone notarialnie wraz z opłatą skarbową, w przypadku działania w imieniu Inwestora;
  • projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu w postaci elektronicznej łącznie z treścią mapy zasadniczej w formacie *.dxf oraz współrzędne punktów załamania projektowanej sieci/przyłącza - *.txt;
  • orientacja położenia projektowanej sieci;
  • opis przedmiotu projektowania.Opłaty
         Należność za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy uregulować przez naradą koordynacyjną na podstawie wystawionego Dokumentu Obliczenia Opłaty . Wysokość opłaty oblicza się na podstawie tabeli 16 l.p. 6 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)

Termin załatwienia
      Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (
Dz.U.2014.183 z późn. zm.)


Terminy narad koordynacyjnych w 2015r.
2015-01-12 08:50:38(22 KB)More...
Wniosek o uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej

2011-06-01(43 KB)More...